Зображення курсу Кругляківський Сергій Андрійович
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Мета: вивчення дисципліни є придбання студентами теоретичних знань та практичних навичок з  архітектури комп'ютерів, які надають їм чіткі уявлення про функціональні компоненти, з яких складається сучасний комп'ютер, їх характеристики, принципи їх функціонування та проектування. 

 Основні завдання курсу полягають у тому, щоб: 

  •   Навчити студентів методам аналізу і синтезу комбінаційних і послідовнісних схем. 
  •   Ознайомити студентів з основами мови опису апаратури сучасних комп'ютерів та її використання для моделювання і синтезу цифрових схем. 
  •   Ознайомлення студентів з історією розвитку і основними архітектурами сучасних комп'ютерів. 


Зображення курсу Малюх Євгенія Віталіївна
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Курс навчить вас:

  • Широкому і ґрунтовному розумінню інформатики та програмування.
  • Як мислити алгоритмічно та ефективно вирішувати проблеми за допомогою програмування.
  • Таким концепціям як абстракція, алгоритм, структури даних, інкапсуляція, управління пам’яттю, основи комп’ютерної безпеки, розробка програмного забезпечення і web-розробка.
  • Основам відразу декількох мов програмування, зокрема, C, PHP і JavaScript, а також технологіям SQL, CSS і HTML.
  • Познайомить з процесом розробки і презентації власного проекту з програмування.

Зображення курсу Трофименко Юлія Сергіївна
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Мета курсу "Операційні системи" - це вивчення призначень та принципів функціонування ОС; засвоєння режиму роботи та класифікації ОС; організація доступності інформації та її спільне використання за допомогою ОС.

Завдання курсу: вичення складу та призначення ПЗ; ознайомлення з принципами побудови ОС, її характеристики, системою команд для роботи з файлами, каталогами і дисками

Зображення курсу HR-технології в освіті
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

В сучасному світі запорукою успіху будь-якої організації, в тому


числі і освітнього закладу, є забезпечення високої якості кадрового потенціалу, що в свою 


чергу допоможе підвищити ефективність діяльності організації і зробить її найбільш 


конкурентоздатною. Але HR-технології, що відповідають за підвищення якості, неповною 


мірою використовуються в навчальних закладах.

Зображення курсу Іноземна мова за професійним спрямуванням
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування
Курс розроблений з метою формування у студентів практичних навичок у спілкуванні англійською мовою у професійному середовищі,перекладу професійних матеріалів.