Зображення курсу Чернекнко О.М._Комп'ютерні технології дистанційної освіти та тестування
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування 5Курси

Програма нормативної навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології дистанційної освіти та тестування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня. Вивчення дисципліни «Комп'ютерні технології дистанційної освіти та тестування» дає студентам необхідні теоретичні знання про основні принципи використання комп'ютерних технологій під час дистанційного навчання та тестування, що сприяє формуванню інформатичних компетентностей майбутніх фахівців. Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп'ютерні технології дистанційної освіти та тестування.Метою викладання дисципліни «Комп'ютерні технології дистанційної освіти та тестування» є оволодіння здобувачами вищої освіти комп’ютерними технологіями дистанційної освіти та тестування, набуття практичних навичок та умінь з використання комп’ютерних технологій у дистанційній освіті та тестуванні.