Дана секція об'єднує в собі три секції:

• СЕКЦІЯ «Комп’ютерні системи та мережі». Розроблення апаратного та системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, систем інтелектуального опрацювання даних, управління базами даних, систем автоматичного проектування компонентів. Учні набувають знань, вмінь, навичок та компетентності з розроблення, проектування інструментальних засобів сучасних і перспективних інформаційно-комунікаційних технологій; комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення; спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп'ютерних систем; локальних та розосереджених комп'ютерних систем, а також систем штучного інтелекту.

• СЕКЦІЯ «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту». Інформаційне моделювання, системний та інформаційний аналіз (дослідження і розвиток теорії системного аналізу, інформаційні аспекти прийняття рішень, застосування засобів концептуального моделювання); системи баз даних та знань (дослідження і розвиток теорії баз даних та знань, розроблення моделей баз і сховищ даних, методи та засоби побудови інформаційного забезпечення комп’ютерних систем, інформаційне забезпечення процесів аналізу та прийняття рішень); системи штучного інтелекту (дослідження і розвиток систем штучного інтелекту, розроблення моделей систем штучного інтелекту, методи та засоби побудови інформаційного забезпечення задач систем штучного інтелекту, інформаційне забезпечення процесів аналізу та прийняття рішень в задачах систем штучного інтелекту).

• СЕКЦІЯ «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем». Розроблення способів та засобів захисту інформації в комп'ютерних системах, а також систем штучного інтелекту.