Зображення курсу Положення про моніторинг якості освітнього процесу
Курси підвищення кваліфікації

Мета моніторингового дослідження - вивчення рівня сформованості наявної предметної компетентності здобувачів освіти

Зображення курсу Використання хмарних сервісів у дистанційних курсах
Курси підвищення кваліфікації

Сьогодні зростають вимоги до організації та якості навчально-виховного процесу, з‘являються нові можливості для всебічного розвитку студента, швидкими темпами розвиваються нові, більш ефективні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), зокрема хмаро орієнтовані навчальні середовища (ХОНС), запровадження яких у систему вищої освіти дає можливість створювати такі управлінські й навчальні структури, використання яких забезпечує не тільки необмежений доступ до електронних освітніх ресурсів, а й новітні умови комунікації та співпраці викладачів та студентів.