Зображення курсу Навчальна практика з географії грунтів з основами грунтознавства
Навчальні курси створені вчителями

Пропоновані методичні рекомендації містять розробки навчальної практики з географії грунтів з основами грунтознавства для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (географія), а також детальні рекомендації щодо проведення занять у дистанційних умовах для закріплення теоретичних знань з грунтознавства і географії грунтів та набуття практичних навичок щодо проведення досліджень грунтів та важливості їхнього збереження та відновлення.