Зображення курсу Елективний курс для учнів 8-11 класів "Комп'ютерне моделювання економічних процесів"
Навчальні курси 2014-2015

Факультатив «Комп'ютерне моделювання економічних процесів» розрахований на учнів 8-10 класів.

Метою даного факультативу є:

  1. формування теоретичного засвоєння понять комп’ютерного моделювання;
  2. набуття практичних навичок у комп’ютерному моделюванні економічних процесів;
  3. вдосконалення вмінь роботи з табличним процесором Microsoft Excel;
  4. зацікавлення учнів в моделюванні економічних явищ;
  5. виховання економічно-активного суспільства.
  6. Курс передбачає  використання програмних засобів Microsoft Excel, Simulink, мережі інтернет

Курс розрахований на 17 год.

Зображення курсу Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови
Навчальні курси 2014-2015

Формування у майбутніх вчителів інформатики умінь організації навчального процесу під час вивчення інформатики та іноземної мови із застосуванням комп'ютерних технологій.