Course image Основи здоров'я для ЗЗСО
Різне

Основи здоров’я – інтегрований предмет, що за змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності. Його завданнями є: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, опанування основ здорового способу життя, життєвих навичок безпечної та здорової поведінки, формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності.

Course image Кібербулінг в освітньому середовищі та його типи.
Різне

«Кібербулінг» чи «Онлайн–булінг» стосується випадків вчинення цькування в освітньому середовищі саме в Інтернет просторі з використанням мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, інших пристроїв і засобів, через які здійснюється доступ до електронних комунікаційних мереж.

Course image Проєктування одягу 3 курс
Різне

«Проєктування одягу» є базовою дисципліною, що пропонує розвиток графічних навичок, освоєння теоретичних та практичних принципів формоутворення, аналізу і синтезу проєктних завдань тощо. Курс спрямований на розширення і поглиблення художньої освіти студентів, вивчення традиційних і новітніх концепцій дизайну, освоєння та оволодіння методами проєктування та виготовлення одягу.                                                                                                                                Предмет вивчення навчальної дисципліни – принципи проєктування та формотворчі інтенції в дизайні одягу.Course image Для виконання лабораторної роботи
Різне

Я студент 41ІПЗ замовляю цей курс для знайомства з платформою Moodle та виконання Лабораторних робіт по предмету "Створення та адміністрування дистанційних освітніх ресурсів".