Зображення курсу іноземна мова
Різне

вивчення іноземно

ї мови студентами немовних спеціальностей

Зображення курсу Англійська мова
Різне

Англійська є міжнародною мовою мовою спілкування. З огляду на європейську інтеграцію України, 2016 рік проголошено роком англійської мови в Україні.

Зображення курсу Загальна педагогіка
Різне

У курсі розглянуто проблеми сучасної освіти, теорія навчання, теорія виховання. Розкрита сутність педагогічної діяльності.

Зображення курсу Використання комп’ютерних технологій в педагогічному оцінюванні
Різне

Зміст курсу

 

Вступ

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Форми контролю успішності навчання

Засоби діагностики успішності навчання (тест з інформатики)

Рекомендована література