Зображення курсу Початки математичного аналізу
Різне

На даному інтерактивному курсі представлені матеріали для успішного засвоєння та систематизації знань, повторення навчального матеріалу, формування вмінь та навичок розв'язування задач, корекції знань та вмінь з тем розділу "Початки математичного аналізу".

Зображення курсу Англійська мова
Різне

Англійська є міжнародною мовою мовою спілкування. З огляду на європейську інтеграцію України, 2016 рік проголошено роком англійської мови в Україні.

Зображення курсу Загальна педагогіка
Різне

У курсі розглянуто проблеми сучасної освіти, теорія навчання, теорія виховання. Розкрита сутність педагогічної діяльності.

Зображення курсу Використання комп’ютерних технологій в педагогічному оцінюванні
Різне

Зміст курсу

 

Вступ

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Форми контролю успішності навчання

Засоби діагностики успішності навчання (тест з інформатики)

Рекомендована література